dnes je 25.5.2020

Input:

Pravdepodobnosť vývoja vybraného ukazovateľa

20.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.5 Pravdepodobnosť vývoja vybraného ukazovateľa

Ing. Dušan Preisinger

Pri vypracovaní podnikateľského zámeru a v rámci neho najmä finančného plánu je dôležité použiť metódy, ktoré poskytujú informáciu o jeho reálnosti. Ide o nastavenie rozhodujúcich pravdepodobností vývoja tých faktorov, ktorých zmena môže byť príčinou zvýšenej rizikovosti odchýlok. Pre firmu je dôležité zapracovať pravdepodobnosť ich výskytu do projektovania udržateľnosti (najmä negatívnych zmien). Môže ísť napríklad o pokles dopytu po konkrétnej produkcii, zmenu v cenových reláciách (pokles na výstupoch, rast na vstupoch) a pod. Samozrejme, že súčasťou môže byť aj projektovanie pravdepodobnosti pozitívneho vývoja významných faktorov (zlepšenie pozície na trhu relevantnej produkcie, zmiernenie tlaku konkurencie, rast výkonnosti ekonomického prostredia a pod.). Z hľadiska zabezpečenia finančnej stability firmy je potrebné venovať pozornosť najmä pravdepodobnosti výskytu negatívnych faktorov a intenzity ich zmien. Schéma používanej metódy je nielen individuálna, ale mala by byť priebežne aktualizovaná. Možnosť a základné prístupy k jej využitiu poskytuje nasledujúci modelový príklad (je potrebné zdôrazniť, že ide o modelový príklad, konkrétne informácie pre stanovenie štruktúry pravdepodobnosti má k dispozícii len firma). Vybraným ukazovateľom je pravdepodobnosť tržieb za produkciu firmy.

V štruktúre produkcie firmy je päť výrobkov, ktoré majú rozhodujúcu pozíciu v jej produktovom portfóliu. Finančný plán je nastavený na určitý objem ich produkcie a následne predaja každého z nich. Každý má svoju nákladovú a cenovú kalkuláciu. Výsledkom je agregovaná hodnota tržieb. Je preto potrebné so znalosťou trhu poznať pravdepodobnosť zhodnotenia produkcie. Z hľadiska finančnej stability (na základe nákladovosti, ceny a ziskovosti výrobkov) firma vie, že z každého výrobku musí predať a získať tržby najmenej vo výške 90 % z vyrobených. Ide o hraničnú hodnotu, ktorá zabezpečuje rovnovážny bod (ak tržby z každého výrobku budú vo výške 90 %, firma dosiahne nulový hospodársky výsledok; pri nižšej hodnote vykáže prevádzkovú stratu). Pravdepodobnosť je nastavená na mesačnej báze.

Základné východiská:

  • maximálny počet neplnenia hraničnej hodnoty je päť výrobkov (početnosť sa teda pohybuje od 0 do 5);

  • najpravdepodobnejšie neplnené sú dva výrobky mesačne (preto je táto pravdepodobnosť v pozícii základne pre ostatné pravdepodobnosti);

  • pravdepodobnosť neplnenia jedného, alebo troch výrobkov je rovnaká, pričom je v priemere dvakrát menšia ako pravdepodobnosť neplnenia dvoch výrobkov;

  • pravdepodobnosť neplnenia žiadneho, alebo všetkých výrobkov je rovnaká, ale opäť v priemere je desaťkrát menšia ako pravdepodobnosť neplnenia dvoch (je to logické, ide o málo vykazované varianty);

  • pravdepodobnosť neplnenia štyroch výrobkov je päťkrát menšia ako pravdepodobnosť neplnenia dvoch.

Firma si na tomto princípe môže určiť rôzny počet analyzovaných produktov. Východiskom je monitorovať tie, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú ekonomickú pozíciu firmy. Pravdepodobnosť ich neplnenia síce môže byť nízka, ale ich váha v produkcii vysoká. Efektívnosť tejto metódy je na rozhodnutí firmy.

Nastavenie hornej hranice miery zhodnotenia produkcie v tržbách 90 % zabezpečuje spomínaný rovnovážny bod. Je však potrebné určiť aj spodnú hranicu, pri ktorej je