dnes je 21.1.2022

Input:

Pracovné úrazy v roku 2022

29.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.1.2 Pracovné úrazy v roku 2022

Ing. Lukáš Židík

Pracovný úraz je udalosť, ktorá je rovnako nepríjemná pre zraneného zamestnanca, ktorý utrpel ujmu a nemôže vykonávať nielen svoju prácu, ale má sťažené aj spoločenské uplatnenie a svoj voľný čas nemôže venovať sebe, svojej rodine, prípadne svojim záľubám, ale rovnako je to nepríjemná udalosť aj pre zamestnávateľa, pretože mu „vypadol” jeden zamestnanec, ktorý nie vždy môže byť plnohodnotne nahradený a zisťuje, že jeho systém kontroly alebo stav BOZP na pracovisku nie je úplne v poriadku. Samozrejme, to za predpokladu, že sa stala chyba na strane zamestnávateľa.

Čo je to vlastne ten pracovný úraz?

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z.§ 195 ods. 2 je pracovný úraz je definovaný ako:

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a