dnes je 26.10.2021

Input:

Pozícia zásob v účtovníctve firmy v roku 2021

8.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.2 Pozícia zásob v účtovníctve firmy v roku 2021

Ing. Dušan Preisinger

Zásoby predstavujú vo väčšine firiem dôležitú súčasť ich majetku a v rámci neho obežného majetku. V zásobách je viazaná významná hodnota prevádzkových nákladov (priamych a časti režijných), ktoré sú financované prevádzkovým kapitálom firmy. Z hľadiska postavenia zásob (materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, hotovej výroby – výrobky, tovar) vo vzťahu k určeniu základu dane z príjmov (ZDP) majú zásoby špecifické postavenie. Je potrebné, pri určení daňovo uznateľných výdavkov súvisiacich so zásobami, posúdiť ich pozíciu.

Základným princípom podľa § 2 písm. i) ZDP zákona o dani z príjmov je podmienka, ktorá určuje pravidlo pre definovanie nákladov súvisiacich so zásobami ako daňovo uznaný výdavok. Podľa tohto pravidla sa za takýto výdavok pre výpočet ZDP považuje len výdavok, ktorý bol