dnes je 14.8.2022

Input:

Požiarny štatút - príklad

13.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.2 Požiarny štatút - príklad

DpT. Bohumír Brettschneider; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Mgr. Kristína Iudita Kmety


Stiahnuť dokument


Poznámka: Požiarny štatút bol nahradený požiarnou identifikačnou kartou v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z. z.; je však naďalej možné takýto dokument vypracovať a vydať v rámci organizácie pre podrobnejšiu organizáciu ochrany pred požiarmi.

Požiarny štatút (príklad)

Požiarny štatút právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa obsahuje:

Požiarny štatút vypracúva technik požiarnej ochrany v spolupráci s príslušnými zodpovednými vedúcimi zamestnancami právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

Požiarny štatút je základný dokument, v ktorom je podrobne rozpracované organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi v právnickej osobe alebo v fyzickej osobe – podnikateľovi - a musí ho mať spracovaný