dnes je 26.10.2021

Input:

Požiarny poriadok pracoviska

20.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5 Požiarny poriadok pracoviska

Kristína Iudita Kmety

Požiarny poriadok pracoviska patrí medzi hlavnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi.

Legislatíva

Tento dokument legislatívne upravujú nasledovné vyhlášky:

- 121/2002 Z. z. vyhláška o požiarnej prevencii (§ 24, § 26 zákona č. 121/2002 Z. z.)

- 142/2004 Z. z. vyhláška o protipožiarnej bezpečnosti prevádzkarne a iných priestorov (§ 10 zákona č. 142/2004 Z. z.)

Kedy a kto vypracúva požiarny poriadok?

Požiarny poriadok pracoviska sa vypracúva pre pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a upravuje požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a osobitné povinnosti zamestnancov na tomto pracovisku.

Technik požiarnej ochrany v spolupráci so zodpovedným vedúcim príslušného pracoviska vypracúva požiarny poriadok pre jednotlivé pracoviská. Schvaľuje ho štatutárny orgán spoločnosti alebo ním vymenovaná osoba.

Následne je