dnes je 14.8.2022

Input:

Povinnosť nosenia rúška na pracovisku počas pandémie COVID-19

12.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.9.33 Povinnosť nosenia rúška na pracovisku počas pandémie COVID-19

Bc. Michal Pecek; Ing. Lukáš Židík


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky(adresa):  
Názov vnútropodnikovej smernice: Povinnosť nosenia rúška na pracovisku počas pandémie COVID-19 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:   
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Schválil:   

VYHLÁŠKA 262/2021

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Nosenie rúška

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) z dôvodu pandémie ochorenia