dnes je 28.2.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 66/2023 Z. z.- Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti

13.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.268 Podrobnosti k vyhláške č. 66/2023 Z. z.- Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti

JUDr. Renáta Považanová

V súčasnosti nevyhnutnou podmienkou na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie je odborná spôsobilosť a odborná prax odborného garanta – autorizovaného bezpečnostného technika uvedeného v prílohe č. 2a zákona č. 124/2006 Z. z.