dnes je 14.7.2024

Input:

Pád z výšky - plán záchrany osoby zachytenej po páde

18.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.2 Pád z výšky – plán záchrany osoby zachytenej po páde

Ing. Lukáš Židík

Práce vo výškach predstavujú vysoké riziko pre pracovníkov vykonávajúcich tieto činnosti. Aby sme predišli nežiaducim udalostiam, medzi ktoré patria aj pády týchto pracovníkov, je potrebné mať vypracovaný technologický postup. Súčasťou technologického postupu musí byť určenie spôsobu evakuácie osoby po zachytení pádu z výšky alebo do hĺbky a prostriedkov potrebných na jej evakuáciu. Príklad takéhoto postupu si popíšeme nižšie.

  1. Vedúci prác (vedúci pracovnej skupiny) prevezme kontrolu nad situáciou, vyhlási poplach.
  2. Všetci pracovníci v bezprostrednej blízkosti udalosti prestávajú pracovať.
  3. Vedúci prác (vedúci pracovnej skupiny) rýchlo vyhodnotí situáciu a identifikuje akékoľvek ďalšie nebezpečenstvá, ktoré by mohli vzniknúť. Ak sú pracovníci nablízku, vedúci prác alebo ním poverená osoba ide zavolať