dnes je 26.10.2021

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Otázky na písomnú a ústnu časť skúšky ABT - AKTUALIZOVANÉ

19.7.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce zverejňuje otázky na písomnú a ústnu časť skúšky autorizovaného bezpečnostného technika. Otázky na ústnu časť sú členené do troch okruhov. Z každého okruhu žiadateľ pri skúške odpovedá na jednu otázku. Aktualizované otázky na písomnú časť nájdete v prílohe nižšie.

Použité skratky:

zákon č. 124/2006 Z. z. – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu BOZP online profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie: