dnes je 14.7.2024

Input:

Otázky a odpovede na skúšku ABT

22.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.3.1 Otázky a odpovede na skúšku ABT

Ing. Jozef Mikula, PhD.

1. Zamestnávať mladistvých prácou nadčas a prácou v noci možno:

1.len s písomným súhlasom ich zákonných zástupcov,
2.len so súhlasom lekára,
3.len výnimočne ak sú starší ako 16 rokov môžu vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu 1 hodinu ak je to potrebné pre ich výchovu na povolanie.

ZP, 311/2001, § 174 ZP

( ZP311/2001 Z. z. Zákonník práce § 174 ZP nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti ods.1 sa hovorí: „ Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou nadčas, nočnou prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť. Výnimočne môžu mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné na ich výchovu na povolanie. Nočná práca mladistvého zamestnanca musí bezprostredne nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na