dnes je 14.7.2024

Input:

Otázky a odpovede na skúšku ABT

22.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.3.1 Otázky a odpovede na skúšku ABT

Ing. Jozef Mikula, PhD.

1. Ženy môžu pri ručnom zdvíhaní a prenášaní bremien vekovej kategórie od 18 – 50 rokov, pri nepriaznivých podmienkach v trvaní max. 1 hod., manipulovať s bremenami max. hmotnosti
1.20 kg,
2.10 kg,
3.30 kg.

NV 281/2006, príloha č. 2

(NV č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami príloha 2 Smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien, maximálna hmotnosť bremena a maximálna celozmenová hmotnosť za zmenu pre mužov a ženy rôznych vekových kategórií v základnej polohe postojačky a pri priaznivých a nepriaznivých podmienkach v trvaní maximálne 1 hodinu za zmenu sa hovorí:” Ženy môžu pri ručnom zdvíhaní a prenášaní bremien vekovej kategórie od 18 – 50 rokov, pri nepriaznivých podmienkach v trvaní max. 1 hod., manipulovať s bremenami max.