dnes je 14.7.2024

Input:

Otázky a odpovede na skúšku ABT

23.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.3.1 Otázky a odpovede na skúšku ABT

Ing. Jozef Mikula, PhD.

1. Odborná príprava štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za inšpektora práce trvá
1.jeden rok
2.pol roka
3.dva roky

Zákon č. 125/2006 Z. z.§ 10 ods. 1

(Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 10 zákona č. 125/2006 Z. z. Poriadkové pokuty ods.1 sa hovorí: :”Inšpektor práce je štátny zamestnanec2a) vykonávajúci štátnu službu v inšpektoráte práce, ak po absolvovaní špecializovanej teoretickej a praktickej odbornej prípravy získal osobitné kvalifikačné predpoklady úspešným vykonaním odbornej skúšky. Odborná príprava štátneho zamestnanca, ktorý sa uchádza o vymenovanie za inšpektora práce (ďalej len „uchádzač”), trvá jeden rok. Obsah odbornej prípravy určuje Národný inšpektorát práce”)

2.