dnes je 14.7.2024

Input:

Otázky a odpovede na skúšku ABT

17.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.07.3.1 Otázky a odpovede na skúšku ABT

Ing. Jozef Mikula, PhD.

1. Podľa ustanovení Nariadenia vlády SR 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, čo rozumieme pod pojmom maximálna celozmenová hmotnosť?
1.je to hmotnosť bremena, s ktorým dokáže manipulovať zamestnanec v priaznivých podmienkach počas pracovnej zmeny bez ohľadu na vek zamestnanca
2.pod maximálnou celozmenovou hmotnosťou bremena sa rozumie celková (úhrnná) hmotnosť zmanipulovaných bremien za zmenu, ktorá sa nesmie za žiadnych podmienok (okolností) prekročiť
3.pod maximálnou celozmenovou hmotnosťou bremena sa rozumie celková (úhrnná) hmotnosť zmanipulovaných bremien za zmenu, ktorá môže byť prekročená len krátkodobo, vo výnimočných prípadoch

NV 281/2006 Z. z.

(NV 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s