dnes je 14.7.2024

Input:

Otázky a odpovede na skúšku ABT

23.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.3.1 Otázky a odpovede na skúšku ABT

Ing. Jozef Mikula, PhD.

1. V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zamestnancovi musí na celý čas rekondičného pobytu:
1. zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné stravovanie; ubytovanie a celodenné stravovanie sa nezabezpečuje pri rehabilitácii v súvislosti s prácou,
2. zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim,
3. zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim a pri internátnom rekondičnom pobyte aj ubytovanie.

Z 124/2006, § 11,

(Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 11 ods. 16 Rekondičný pobyt hovorí: „Zamestnancovi sa musí na celý čas rekondičného pobytu zabezpečiť programovo riadený zdravotný režim, ubytovanie a celodenné stravovanie;