dnes je 14.7.2024

Input:

Otázky a odpovede na skúšku ABT

19.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.3.1 Otázky a odpovede na skúšku ABT

Ing. Jozef Mikula, PhD.

1. Zamestnávateľ informuje mladistvého zamestnanca a zástupcov zamestnancov o:
1. výsledkoch posúdenia rizika a o všetkých opatreniach, ktoré prijme na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. požiadavkách, ktoré vyžaduje platná legislatíva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. O opatreniach, ktoré prijal na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný informovať zákonného zástupcu mladistvého zamestnanca.
3. výsledkoch posúdenia rizika a o všetkých opatreniach, ktoré prijme na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak si to mladistvý zamestnanec výslovne vyžiada.

NV 286/2004, § 4

( Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri