dnes je 14.7.2024

Input:

Otázky a odpovede na skúšku ABT

20.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.3.1 Otázky a odpovede na skúšku ABT

Ing. Jozef Mikula, PhD.

1.Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti:
1.ak zamestnanec odmietol vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa bezdôvodne domnieval, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osob,
2.ak zamestnanec odmietol vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa domnieval, že je vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osob,
3.ak zamestnanec odmietol vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa dôvodne domnieval, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osob.

Z 124/2006, §12 ods. 1

(Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o