dnes je 14.7.2024

Input:

Otázky a odpovede na skúšku ABT

17.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.3.1 Otázky a odpovede na skúšku ABT

Ing. Jozef Mikula, PhD.

1. Podľa § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu:
1.príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému útvaru Policajného zboru, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz
2.príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz
3.príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s