dnes je 14.7.2024

Input:

Otázky a odpovede na skúšku ABT

22.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.11.3.1 Otázky a odpovede na skúšku ABT

Ing. Jozef Mikula, PhD.

1. Pri práci so zobrazovacími jednotkami je zamestnávateľ povinný:
1. vykonať hodnotenie rizík,
2. analyzovať pracovné podmienky a hodnotiť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zvlášť u osobitných skupín zamestnancov, tehotných žien, matiek starajúcich sa o dieťa vo veku do troch rokov a mladistvých,
3. analyzovať pracovné podmienky a hodnotiť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, osobitne z hľadiska záťaže zraku, podpornej a pohybovej sústavy a psychickej pracovnej záťaže.

NV 276/2006, § 4, ods. 1

(NV 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami § 4, ods. 1 hovorí: „Zamestnávateľ je povinný analyzovať pracovné podmienky a hodnotiť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacími