dnes je 25.5.2024

Input:

Ohlasovňa požiarov

14.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.1.3 Ohlasovňa požiarov

Ing. Lukáš Židík

Ako už so samotného názvu vyplýva ohlasovňa požiarov je miesto, objekt, pracovisko kde je možné ohlásiť požiar, ktorý vypukne v danej organizácií. Zriaďuje ju každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Ak sa člení na organizačné zložky, ktoré majú sídla v inom mieste, zriaďuje ohlasovne požiarov aj v týchto zložkách okrem takých, ktoré sú občasnými pracovnými miestami.

Umiestnenie ohlasovne požiarov býva prevažne v objektoch alebo miestnostiach, v ktorých je zabezpečená nepretržitá služba (najčastejšie SBS), najmenej počas prevádzky danej organizácie. Musí byť viditeľne označená nápisom OHLASOVŇA POŽIAROV. Netreba zabúdať ani na odbornú prípravu osôb zabezpečujúcich požiarnu ochranu v mimopracovnom čase.

V ohlasovni požiarov musia byť uložené okrem spojovacích prostriedkov na ohlásenie vzniku požiarov, alebo zariadení na vyhlasovanie požiarneho poplachu