dnes je 26.10.2021

Input:

Odložené poistné za marec 2020 je potrebné uhradiť do 30. septembra 2021

29.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.3 Odložené poistné za marec 2020 je potrebné uhradiť do 30. septembra 2021

Sociálna poisťovňa

Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí si počas koronakrízy požiadali o odklad poistného za marec 2020, sa blíži termín jeho splatnosti. Uhradiť odložené poistné na sociálne poistenie za marec 2020 je potrebné do 30. septembra 2021. Sociálna poisťovňa bude v najbližších dňoch proaktívne zasielať e-maily dotknutým subjektom v snahe pripomenúť im blížiaci sa termín, aby si svoje záväzky vyrovnali včas a nestali sa zbytočne dlžníkmi. Ak SZČO alebo zamestnávateľ nie je schopný odložené poistné zaplatiť, môže využiť splátkový kalendár, ktorý je v tomto prípade bezúročný. Požiadať oň možno v pobočke po lehote splatnosti, teda po 30. septembri 2021.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac marec 2020 je potrebné uviesť špecifický symbol