dnes je 13.7.2020

Input:

Občianske združenie a oslobodenie od dane pri vyplatení sumy fyzickej osobe bez zmluvy v roku 2019

29.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.2.1 Občianske združenie a oslobodenie od dane pri vyplatení sumy fyzickej osobe bez zmluvy v roku 2019

Ing. Katarína Biňasová


Prosím Vás, ako je to s oslobodenými prímami do 500 eur z príležitostnej činnosti, ak by sme vyplatili ako občianske združenie v športe niekoho bez zmluvy iba na výdavkový doklad. Dá sa tento príjem považovať za oslobodený podľa § 8 ods. 1 písm. a)?

Ide vlastne o príjem bez zmluvy a od občianskeho združenia ktoré nie je zriadené na podnikanie? Alebo musíme vyplácať len na dobrovoľnícku zmluvu § 8 ods. 1 písm. r), aby bol tento príjem pre protistranu oslobodený od dane?

V nadväznosti na znenie § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”), ak fyzickej osobe plynie na základe zmluvného vzťahu príjem od právnickej osoby alebo fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 ZDP na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu podľa zákona o účtovníctve, na základe ktorého si vyplácajúci daňovník môže o vyplatenú odmenu znížiť základ dane podľa § 17 až 29 ZDP, potom za predpokladu, že nejde o príjem podľa § 5 až 7 ZDP, predmetnú odmenu nie je možné považovať za príjem z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, ale ide o „iný” ostatný príjem podľa § 8 ZDP, na ktorý sa nevzťahuje oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP vo výške 500 €.

Zmluvný vzťah môže byť uzatvorený písomne, ale aj ústne a ak fyzická osoba vykonáva činnosť pre občianske združenie, je zrejmé, že túto činnosť vykonáva na základe zmluvného vzťahu (aj keď ústneho), v ktorom je minimálne dohodnuté, akú činnosť fyzická osoba vykoná a za akú cenu. Pokiaľ ide o vymedzenie vyplácajúceho daňovníka, ktorým je právnická osoba, v § 8 ods. 1 písm. a) ZDP nie je ustanovená výnimka, na základe ktorej by sa uvedené ustanovenie nemalo vzťahovať na právnické osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie. Tieto právnické osoby sú daňovníkmi dane z príjmov právnickej osoby podľa § 12 a ako také zisťujú základ dane podľa § 17 až 29 ZDP. V nadväznosti na uvedené, ak na základe zmluvného vzťahu (aj ústneho) občianske združenie vyplatí fyzickej osobe za vykonanú činnosť odmenu na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu podľa zákona o účtovníctve (napr. výdavkový doklad), takto vyplatenú odmenu nie je možné považovať za príjem z príležitostnej činnosti fyzickej osoby podľa § 8 ods.