Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príklady k ZP § 48 Pracovný pomer na určitú dobu

21.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.7.1 Príklady k ZP § 48 Pracovný pomer na určitú dobu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Príklad I:Opätovne uzatvorený pracovný pomer – počítanie maximálnej dĺžky trvania

Pracovná zmluva na určitú dobu so zamestnancom bola uzatvorená od 01.01.2013 do 30.11.2013. Opätovne uzatvorený pracovný pomer je od 01.02.2014. Na ako dlho môže zamestnávateľ dojednať tento pracovný pomer na určitú dobu? Musí zamestnávateľ prihliadať aj na predchádzajúci pracovný pomer alebo sa doba určitá sleduje pri každej zmluve samostatne?


§ 48 ods. 3 Zákonníka práce ustanovuje: „Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi“.

Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce ustanovuje: „Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát“.

Vzhľadom na to, že v tomto prípade nedošlo k prerušeniu najmenej na 6 mesiacov, nadväzujúci pracovný pomer na určitú dobu je považovaný za opätovne uzatvorený pracovný pomer na určitú dobu.

Vzhľadom na textáciu § 48 ods. 2, kde sa uvádza, že pracovný pomer na určitú dobu možno opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov (t.j. od prvého uzatvorenia) najviac dvakrát, možno urobiť záver, že začiatok doby dvoch rokov je potrebné určiť vo vzťahu k začiatku (k vzniku) prvého pracovného pomeru na určitú dobu, t.j. v tomto prípade k 1.1.2013, a teda druhý pracovný pomer na určitú dobu, ktorý vzniká od 1.2.2014 a ktorý je opätovne uzatvoreným pracovným pomerom na určitú dobu možno uzatvoriť tak, že sa skončí (doba trvania uplynie) najneskôr do 31.12.2014.


Príklad II:Opätovné uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu zamestnanca, ktorý zastupoval

Zamestnávateľ plánuje opätovne uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú na 2 roky so zamestnankyňou, ktorá mala doteraz uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú počas materskej a rodičovskej dovolenky inej zamestnankyne. Tento pracovný pomer trval od 1.9.2012 do 5.3.2014. Môže tak spraviť? Od kedy (ktorého dňa) sa počítajú dva roky?


Pravidla určitej doby upravuje Zákonníka práce v § 48. Podľa § 48 ods. 2 Zákonníka práce „Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát“.

Z tohto ustanovenia existujú výnimky v ods. 4 a v ods. 6.

V tomto prípade pracovný pomer vznikol 1.9.2012 a skončil 5.3.2014. V tejto situácii dva roky od 1.9.2012 uplynú 31.8.2014, z tohto hľadiska možno predĺžiť alebo opätovne uzatvoriť pracovný pomer do 31.8.2014 za podmienky, že už nedošlo k dvom reťazeniam („Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát“).

Zákonník práce neupravuje opačný postup, t.j. že ak sa postupuje

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: