dnes je 21.2.2020
Input:

Minimálna mzda a kratší pracovný čas v roku 2019

19.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.2.1 Minimálna mzda a kratší pracovný čas v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Ak má zamestnanec skrátený týždenný pracovný čas napr. 30 hod. (normálny prac. čas vo firme 37,5 hod.), aká je minimálna mesačná mzda pre 2. stupeň náročnosti práce?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”), zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 (ďalej len „nariadenie o minimálnej mzde”)

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 2 ods. 3 zákona o minimálnej mzde patrí zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času (čiže zamestnancovi patrí pomerná časť minimálnej mzdy zodpovedajúca počtu odpracovaných hodín z celkového mesačného fondu pracovných hodín). Suma minimálnej mzdy v eurách za mesiac podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Podľa § 1 nariadenia o minimálnej mzde sa suma minimálnej mzdy na rok 2019 ustanovuje na:

  1. 520,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  2. 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Príklad: