dnes je 5.12.2023

Input:

Lockout / Tagout - LOTO

18.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.101 Lockout / Tagout – LOTO

Ing. Lukáš Židík

LOTO  je bezpečnostná procedúra či postup pre zabezpečenie nebezpečných strojov a zariadení, tým že budú riadne vypnuté a nebudú sa dať znova spustiť pred dokončením údržby alebo opravy. Z hľadiska bezpečnosti osôb vstupujúcich do nebezpečných priestorov je takýto postup vynikajúci pre ich ochranu, pretože nemôže dôjsť čo i len k náhodnému spusteniu daného stroja. Celý tento postup napomáha eliminovať bezpečnostné riziká v najrôznejších typoch prevádzok. Medzi hlavné skupiny rizík, ktoré procedúra LOTO úspešne eliminuje, patria:

  • Mechanické riziká – zamedzuje pohybu zariadenia či činnosti stroja,

  • Elektrické riziká – obmedzuje riziko úrazu elektrickým prúdom,

  • Chemické riziká – zamedzuje výskyt chemikálií, nebezpečných kvapalín či plynu.

Samozrejme dôležitou časťou je aj správne zavedenie a udržiavanie daného postupu. Postup je vykonávaný v nasledujúcich krokoch.

Prvým