dnes je 14.7.2024

Input:

Kontrola z pohľadu BT

20.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.115 Kontrola z pohľadu BT

Ing. Lukáš Židík

Je naozaj bezpečnostný technik, pri kontrolách či už na stavenisku alebo rôznych iných pracoviskách strašiakom, ktorý sa len mieša do roboty alebo kritizuje, poprípade udeľuje zmluvné pokuty? Podľa mňa je to vecou názoru, ale aj prístupu samotného „bezpečáka”.

Počas mojej praxe som vždy razil cestu korektnej komunikácie, kedy som sa snažil čo najviac porozumieť kontrolovaným pracovníkom, ale zároveň bolo mojou snahou tak isto, aby oni porozumeli mne a hlavne tomu čo som sa im snažil vysvetliť a to bola bezpečnosť pri práci a postoj k nej. Existuje stará pravda, ktorá tvrdí, že najlepším bezpečnostným technikom si je pracovník sám. Ak toto pracovník pochopí, tu môže byť začiatok jeho správneho postoja k bezpečnosti pri práci. S takýmto pracovníkom sa dá do budúcnosti nie len dobre komunikovať ale aj spolupracovať.

Tým, že bezpečnostný technik vie aj počúvať sa učí.