dnes je 20.3.2023

Input:

Komentár k ZP Príloha č. 1a

24.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2 Komentár k ZP Príloha č. 1a

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Príloha č. 1a k zákonu č. 311/2001 Z. z.

MALOOBCHODNÝ PREDAJ, PRI KTOROM MOŽNO ZAMESTNANCOVI NARIADIŤ ALEBO S NÍM DOHODNÚŤ PRÁCU V DŇOCH USTANOVENÝCH ZÁKONOM

1. maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami,

2. maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach,

3. maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,

4. predaj cestovných lístkov,

5. predaj suvenírov,

6. predaj kvetov 8. mája, 1. septembra a predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta 1. novembra.


Príloha č. 1a upravuje skupiny maloobchodného predaja, pri ktorom možno zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť prácu v dňoch ustanovených zákonom. Príloha č. 1a sa uplatňuje k zákazu podľa § 94 ods. 5.