dnes je 14.7.2024

Input:

Komentár k ZP § 92 Nepretržitý denný odpočinok

28.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5 Komentár k ZP § 92 Nepretržitý denný odpočinok

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 92


(1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý zamestnanec aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín.

§ 92: [Nepretržitý denný odpočinok]


V Zákonníku práce sú upravené aj „prestávky v práci” medzi pracovnými zmenami (odpočinok).

Ide o:

  1. nepretržitý denný odpočinok a,
  2. nepretržitý odpočinok v týždni.

Zákonník práce upravuje aj prácu alebo odpočinok počas dní pracovného pokoja.

K ods. 1: [Minimálny odpočinok medzi dvoma pracovnými zmenami]

Podľa § 90 ods. 1 je pracovná zmena je časť ustanoveného týždenného pracovného času, ktorý je zamestnanec povinný na základe vopred