dnes je 14.7.2024

Input:

Komentár k ZP § 87 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.4 Komentár k ZP § 87 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 87


(1) Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas.

§ 87: [Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času]


§ 87 upravuje nerovnomerné rozvrhovanie pracovného času. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času nemôže byť uplatňované automaticky, ale vyžaduje sa dohoda (so zamestnancom, resp. zástupcami zamestnancov v závislosti od toho, či ide o nerovnomerné rozvrhnutie do