dnes je 14.7.2024

Input:

Komentár k ZP § 86 Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3 Komentár k ZP § 86 Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 86


(1) O rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

§ 86: [Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času]


Pracovný čas môže byť rozvrhnutý: rovnomerne (§ 86) a nerovnomerne (§ 87). Pri rozvrhovaní pracovného času možno použiť aj tzv. konto pracovného času (§ 87a) a pružný pracovný čas (§ 88).

K ods. 1:

§ 86 ods. 1 sa upravuje spôsob rozhodovania zamestnávateľa o rovnomernom rozvrhnutí pracovného času. O rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.


(2) Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času na jednotlivé týždne rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúci na jednotlivé týždne nepresiahne