dnes je 29.9.2023

Input:

Komentár k ZP § 9 Zamestnávateľ - spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony

24.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3 Komentár k ZP § 9 Zamestnávateľ - spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 9 ZP


(1) V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi.

(2) Zamestnávateľ môže písomne poveriť ďalších svojich zamestnancov, aby robili určité právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. V písomnom poverení musí byť uvedený rozsah oprávnenia povereného