dnes je 25.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 8 Zamestnávateľ - spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2 Komentár k ZP § 8 Zamestnávateľ - spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 8

(1) Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch ako zamestnávateľ vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé.

 

K ods. 1:


V § 8 ods. 1 sa osobitne vymedzuje právna subjektivita zamestnávateľa, t.j. spôsobilosť na práva a povinnosti zamestnávateľa. Táto vzniká narodením. Pred narodením má túto spôsobilosť aj počaté dieťa za podmienky, že sa neskôr narodí živé. Ak by sa nenarodilo živé - v čase od počatia dieťaťa do jeho smrti (pred pôrodom alebo pôrodom) nezískava práva a povinnosti zamestnávateľa.