dnes je 20.3.2023

Input:

Komentár k ZP § 68 Okamžité skončenie pracovného pomeru

15.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1 Komentár k ZP § 68 Okamžité skončenie pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 68

Okamžité skončenie pracovného pomeru

(1) Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

a. bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b. porušil závažne pracovnú disciplínu.

§ 68: [Okamžité skončenie pracovného pomeru - zamestnávateľ]Okamžité skončenie pracovného pomeru je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru (§ 59 ods. 1). Pracovný pomer sa končí okamžite, t. j. doručením okamžitého skončenia pracovného pomeru druhej zmluvnej strane.

K ods. 1: [Dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa]

Dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa upravuje § 68 ods. 1. Podľa § 68 ods. 1, zamestnávateľ