dnes je 29.9.2023

Input:

Komentár k ZP § 48 Pracovný pomer na určitú dobu

1.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.7 Komentár k ZP § 48 Pracovný pomer na určitú dobu

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 48 ZP

Pracovný pomer na určitú dobu

(1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

K ods. 1: [Pracovný pomer na určitú dobu - podmienky]


§ 48 ods. 1 sa stanovujú podmienky, kedy ide o pracovný pomer na neurčitý čas. O pracovný pomer na neurčitý čas (a teda nejde o pracovný pomer na určitú dobu) ide ak:

a. v pracovnej zmluve nebola výslovne stanovená doba trvania pracovného pomeru (t. j. v pracovnej zmluve mohlo byť aj uvedené, že ide o pracovný pomer na určitú dobu, ale nebola