dnes je 25.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 48 Pracovný pomer na určitú dobu

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.7 Komentár k ZP § 48 Pracovný pomer na určitú dobu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 48

Pracovný pomer na určitú dobu

(1) Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne.

 

K ods. 1: [Pracovný pomer na určitú dobu - podmienky]


V § 48 ods. 1 sa stanovujú podmienky, kedy ide o pracovný pomer na neurčitý čas. O pracovný pomer na neurčitý čas (a teda nejde o pracovný pomer na určitú dobu) ide ak:

  1. v pracovnej zmluve nebola výslovne stanovená doba trvania pracovného pomeru (t.j. v pracovnej zmluve mohlo byť aj uvedené, že ide o pracovný pomer na určitú dobu, ale nebola stanovená