dnes je 25.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 46 Vznik pracovného pomeru

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5 Komentár k ZP § 46 Vznik pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.

§ 46


Vznik pracovného pomeru

Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce.

 

K § 46: [Vznik pracovného pomeru]


Pracovný pomer sa v zmysle § 42 ods. 1zakladá pracovnou zmluvou. Samotný pracovný pomer však vzniká odo dňa, ktorý je dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce, a to bez ohľadu na to, či zamestnanec do práce skutočne nastúpil alebo nie (napr. prekážka v práci).


Situácia a): Zamestnanec mal v pracovnej zmluve v zmysle § 43 ods. písm. c) dohodnutý ako deň nástupu do práce 1.10.2015. Zamestnanec v tento deň do práce nenastúpil a doručil oznámenie o dočasnej pracovnej neschopnosti

Situácia b) Zamestnanec mal v pracovnej zmluve v zmysle § 43 ods. písm. c) dohodnutý ako deň nástupu do práce 1.10.2015. Zamestnanec v tento deň do práce