dnes je 20.3.2023

Input:

Komentár k ZP § 248 Informovanie európskej zamestnaneckej rady ustanovenej podľa zákona a prerokovanie s ňou

24.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.11 Komentár k ZP § 248 Informovanie európskej zamestnaneckej rady ustanovenej podľa zákona a prerokovanie s ňou

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 248

Informovanie európskej zamestnaneckej rady ustanovenej podľa zákona a prerokovanie s ňou

(1) Ústredné vedenie informuje európsku zamestnaneckú radu najmä o organizačnej štruktúre, ekonomickej a finančnej situácii zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov a skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov a o predpokladanom vývoji ich činnosti, výroby a odbytu.

(2) Ústredné vedenie informuje európsku zamestnaneckú radu a prerokuje s ňou najmä

a. stav a predpokladaný vývoj zamestnanosti,

b. stav investícií, podstatné zmeny organizácie, zavádzanie nových pracovných metód alebo