dnes je 20.3.2023

Input:

Komentár k ZP § 246 Európska zamestnanecká rada ustanovená podľa zákona

24.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.9 Komentár k ZP § 246 Európska zamestnanecká rada ustanovená podľa zákona

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 246

Európska zamestnanecká rada ustanovená podľa zákona

(1) Európska zamestnanecká rada sa ustanoví podľa zákona, ak

a. to spoločne dohodne ústredné vedenie s osobitným vyjednávacím orgánom,

b. ústredné vedenie odmietne začať vyjednávanie alebo nezačne vyjednávanie o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi do šiestich mesiacov od podania žiadosti podľa § 244 ods. 1 alebo

c. ústredné vedenie a osobitný vyjednávací orgán do troch rokov od podania žiadosti podľa § 244 ods. 1 neuzatvorili dohodu podľa § 245 ods. 1 alebo § 245a ods. 1 a osobitný vyjednávací orgán nerozhodol o skončení vyjednávania podľa § 244