dnes je 20.3.2023

Input:

Komentár k ZP § 244 Osobitný vyjednávací orgán

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.6 Komentár k ZP § 244 Osobitný vyjednávací orgán

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 244

Osobitný vyjednávací orgán

(1) Ústredné vedenie začne z vlastnej iniciatívy alebo na základe písomnej žiadosti najmenej 100 zamestnancov najmenej u dvoch zamestnávateľov alebo najmenej v dvoch organizačných zložkách zamestnávateľa alebo zamestnávateľov najmenej v dvoch rôznych členských štátoch alebo na základe písomnej žiadosti ich zástupcov vyjednávanie o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.

 

K § 244: [Osobitný vyjednávací orgán]


§ 244 upravuje postavenie, zloženia a úlohy osobitného vyjednávacieho orgánu.

K ods. 1: [Začatie vyjednávania]

V ods. 1 sa upravuje začatie vyjednávania o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo zavedení iného postupu. Vyjednávanie začína buď:

a) z vlastnej iniciatívy