dnes je 20.3.2023

Input:

Komentár k ZP § 242 Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.3 Komentár k ZP § 242 Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 242

(1) Povinnosť poskytovať nadnárodné informácie a prerokovať podľa tohto zákona sa vzťahuje na

a. zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov a zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ktorý má sídlo v Slovenskej republike,

b. organizačnú zložku zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ktorá má sídlo v Slovenskej republike,

c. ústredné vedenie zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo zamestnávateľa skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov, ktoré má sídlo v Slovenskej republike.

 

K § 242: [Okruh povinných subjektov na poskytovanie nadnárodných informácií a na ich