dnes je 20.3.2023

Input:

Komentár k ZP § 241 Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie

24.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4 § 241- § 250a Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie

11.4.1 Komentár k ZP § 241 Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 241

Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie

(1) Právo zamestnancov zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát”) a skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov na nadnárodné informácie a na prerokovanie sa uskutočňuje prostredníctvom európskej zamestnaneckej rady alebo prostredníctvom iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi.

K § 241: [Právo na nadnárodné informácie a prerokovanie]


§ 241 upravuje, ako sa uskutočňuje nadnárodné informovanie a prerokovanie.

Inštitút európske