dnes je 20.3.2023

Input:

Komentár k ZP § 240 Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana

24.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.7 Komentár k ZP § 240 Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 240

Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana

(1) Činnosť zástupcov zamestnancov, ktorá bezprostredne súvisí s plnením úloh zamestnávateľa, sa považuje za výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

§ 240: [Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana]


§ 240 upravuje podmienky činnosti zástupcov zamestnancov.

K ods. 1:

V ods. 1 sa upravuje, čo sa považuje za výkon práce, v prípade činnosti zástupcov zamestnancov. Ide o činnosť, ktorá bezprostredne súvisí s plnením úloh zamestnávateľa.


(2) Zamestnávateľ poskytuje na výkon funkcie zástupcov zamestnancov alebo na účasť na ich vzdelávaní, ktoré zabezpečuje orgán príslušného odborového orgánu,