dnes je 20.3.2023

Input:

Komentár k ZP § 238 Právo na informácie

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.5 Komentár k ZP § 238 Právo na informácie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


§ 238

Právo na informácie

(1) Informovanie je poskytnutie údajov zamestnávateľom zástupcom zamestnancov s cieľom oboznámenia sa s obsahom informácie.

(2) Zamestnávateľ informuje zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase zástupcov zamestnancov o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti.

(3) Zamestnávateľ môže odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by mohli poškodiť zamestnávateľa, alebo môže vyžadovať, aby sa tieto informácie považovali za dôverné.

 

K § 238: [Právo na informácie]


§ 238 definuje právo na informácie, spôsob a rozsah informovania zamestnancov, ako aj možnosť odmietnutia poskytnúť informácie.