dnes je 20.3.2023

Input:

Komentár k ZP § 227 Dohoda o brigádnickej práci študentov

15.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2 § 227- § 228a- Dohoda o brigádnickej práci študentov

10.2.1 Komentár k ZP § 227 Dohoda o brigádnickej práci študentov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 227

  • Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Za fyzickú osobu, ktorá má štatút žiaka strednej školy, sa na účely prvej vety považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Za fyzickú osobu, ktorá má štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, sa na účely prvej vety považuje aj fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého