dnes je 28.2.2024

Input:

Komentár k ZP § 136 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

31.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.1 Komentár k ZP § 136 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 136


(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak.

§ 136: [Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu]


§ 136 upravuje prekážky z dôvodu všeobecného záujmu. Sem spadajú prekážky z dôvodu výkonu verejnej funkcie, prekážky z dôvodu výkonu občianskych povinností a prekážky z dôvodu výkonu iných úkonov vo všeobecnom záujme.

K ods. 1:

§ 136 ods. 1 upravuje poskytnutie pracovného voľna, ktoré sa poskytuje na