dnes je 1.6.2023

Input:

Informačná povinnosť zamestnávateľa v oblasti BOZP, výchova k bezpečnému správaniu - komplexný proces

5.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.1 Informačná povinnosť zamestnávateľa v oblasti BOZP, výchova k bezpečnému správaniu - komplexný proces

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Zamestnávateľ je povinný podľa § 6 ods.1 písm. l) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne (podpísať) oboznamovať každého zamestnanca:

  • s právnymi a ostatnými predpismi (Zákonník práce § 37 ZP) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s novými poznatkami bezpečnostnej techniky vedúcich zamestnancov i všetkých ostatných zamestnancov, pravidelne overovať ich znalosti týchto predpisov a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie (najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas,

  • s