dnes je 13.8.2022

Input:

Hlásenie pracovných úrazov

28.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.2 Hlásenie pracovných úrazov

Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD.

Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiaducich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, bezodkladnú ohlasovaciu povinnosť voči:

1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, ak ide o vznik:

  • registrovaného pracovného úrazu (aby sa tento zástupca mohol podieľať na zisťovaní príčin jeho vzniku a určovaní opatrení),

2. miestne príslušnému inšpektorátu práce (podľa miesta vzniku úrazu), ak ide o vznik:

  • závažného pracovného úrazu,

  • ohrozenia chorobou z povolania,

  • choroby z povolania,

  • bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie,

  • závažnej