Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Fajčenie a ochrana zdravia v gastroprevádzkach

20.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.02.9.2 Fajčenie a ochrana zdravia v gastroprevádzkach

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

Zákonom o „nefajčení”, sa aj gastroprevádzky prispôsobili svetovému trendu. Podľa dostupných údajov je v dyme z tabaku identifikovaných viac ako šesťdesiat látok s karcinogénnymi účinkami. Sú obsiahnuté priamo v tabaku alebo vznikajú počas horenia.

Aktívne fajčenie má negatívny vplyv na zdravie fajčiara. Významne sa podieľa na vzniku mnohých chorôb, alebo ich dokonca priamo zapríčiňuje. Ovplyvňuje tiež ešte nenarodený plod, ohrozuje deti aj dospelých. Fajčiarov postihujú zhubné nádory pľúc, ústnej dutiny, pankreasu, krčka maternice, obličiek a močového mechúra a konečníka. Fajčenie výrazne urýchľuje rozvoj aterosklerózy (kôrnatenie tepien). Dôsledkom sú mozgové cievne príhody a srdcové infarkt. Vplýva na drobné tepničky kože, čím podstatne urýchľuje vonkajšie prejavy jej starnutia. Dôsledkom fajčenia sa zhoršuje pružnosť pleti, zmenšuje sa prirodzená schopnosť optimálnej hydratácie, tvorí sa viac vrások, pleť „zvädne” a je sivastá.

Pasívne fajčenie je nedobrovoľné fajčenie spojené s pobytom v uzavretom, ale aj otvorenom priestore s fajčiarom. Dym vdychovaný pri pasívnom fajčení (t. j. druhotnom fajčení) pochádza jednak z tlejúceho konca cigarety medzi vypúšťaním dymu a jednak je vydychovaný fajčiarom. Na pasívne fajčenie zomrie ročne viac ako 1000 ľudí.

Inhalácia tabakového dymu vedie najmä k:

  • - psychosomatickým poruchám
  • - zhoršeniu chronických ochorení
  • - urýchleniu civilizačných chorôb, ako sú nádory a srdcovo-cievne ochorenia
  • - oneskoreniu vývoja dieťaťa

Existuje aj riziko z tzv. terciárneho fajčenia keď zdroj zdravotných rizík predstavujú splodiny usadené z cigaretového dymu.

ZÁKON č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Upravuje:

- podmienky ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostredne vystavených účinkom fajčenia,

- podmienky ochrany ľudí pred výrobkami, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,

- podmienky predaja, výroby, označovania a uvádzania tabakových výrobkov do obehu.

§ 2 Základné pojmy

(4) Na účely tohto zákona

i) zariadenie spoločného stravovania je zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov,

§ 7 Zakazuje fajčiť:

a) v prostriedkoch pravidelnej osobnej železničnej dopravy okrem vyhradených vozňov, v prostriedkoch ostatnej vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach vo vzdialenosti 4 metre od vymedzenej plochy nástupíšť,

b) v zdravotníckych zariadeniach okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov, c) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,

d) vo vysokých školách a v študentských domovoch okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov,

e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov,

f) v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach okrem fajčiarní,

g) vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov, divadiel, kín, výstavísk, múzeí a galérií,

h) v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení spoločného stravovania, ktoré majú oddelenú časť pre fajčiarov,

( V zariadeniach, kde sa podáva jedlo, musí byť fajčiarska a nefajčiarska časť oddelená pevnou stenou. Obe časti musia oddeľovať aj pevné dvere. Vstup do reštaurácie musí byť cez nefajčiarsku časť a tá musí mať väčšiu rozlohu ako tá, kde je fajčenie povolené.)

i) v cukrárňach a v zariadeniach rýchleho stravovania.

(2) Zákaz fajčenia na pracoviskách ustanovuje osobitný predpis - § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v z.n.p. (Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: