dnes je 22.9.2021

Input:

Dovolenka v roku 2021

19.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.07.1.3 Dovolenka v roku 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zamestnanci majú právo na odpočinok a zotavenie po práci, ktoré sa realizuje dovolenkou. Pri nariaďovaní dovolenky zamestnávateľom je potrebné vychádzať z účelu dovolenky, aby sa čerpaním dovolenky dosiahla regenerácia zamestnanca a ochrana zdravia zamestnanca. Zamestnávateľ určenie dovolenky prerokuje so zamestnancom a prihliada na oprávnené záujmy zamestnanca.

Počas dovolenky má každý zamestnanec právo na nezastihnuteľnosť /právo na odpojenie/, to znamená, že nie je k dispozícii zamestnávateľa. Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu má právo počas čerpania dovolenky nepoužívať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce. Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn v čase dovolenky. Zamestnanec je povinný plniť len pokyny nadriadených