dnes je 6.12.2021

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Doklady o uznaní odbornej spôsobilosti a proces ich vydania

13.10.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods. 1 písm. e) a § 21 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva a odoberá fyzickej osobe doklad o uznaní odbornej spôsobilosti získanej

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu BOZP online profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie: