dnes je 21.2.2020
Input:

Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti pri dočasnom pridelení zamestnanca v roku 2019

19.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.07.2.2 Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti pri dočasnom pridelení zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Na základe Dohody o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi máme prideleného zamestnanca od iného zamestnávateľa. S pracovnej náplne zamestnancovi vyplýva starostlivosť o sklad s tovarom. Pri uzatvorení Dohody o dočasnom pridelení sme potrebu uzatvoriť dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti neriešili. Je možné uzatvoriť spoločnú dohodu o hmotnej zodpovednosti aj teraz, teda v priebehu existencie Dohody o dočasnom pridelení zamestnanca? Ak áno, kto má dohodu o hmot. zodpovednosti so zamestnancom uzatvoriť? Bolo by možné nám poskytnúť vzor, nakoľko sa asi bude líšiť od klasickej spol. dohody o hmot. zodpovednosti?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 58 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému je zamestnanec pridelený, ukladá v mene zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania počas dočasného zamestnávania:

  • pracovné úlohy,

  • organizuje riadi a kontroluje jeho prácu,

  • dáva mu na tento účel pokyny,

  • utvára priaznivé pracovné podmienky,

  • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom.

Užívateľský zamestnávateľ nemôže voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene zamestnávateľa alebo agentúru dočasného zamestnávania.

Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti sa uzatvára v zmysle § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Takáto